Lokal alkohol/narkotika debatt

Här är sidan som hjälper Dig att vara uppdaterad i den lokala alkohol och narkotikadebatten!

Tidigare debatter har varit; Gårdsförsäljningen, missbruksvården och de höga försäljningssiffrorna på Systembolaget i Oxelösund, som du hittar längre ner på sidan.

Ett förebyggande arbete är på gång!

och därmed en strategi för ANDT-arbetet i kommunen. En omstart av Folkhälsorådet, ett framtida arbete med sociala investeringsfonder, verkar bli en lovande start !!  Vi har ju tidigare kritiserat kommunens passivitet i detta arbete och hoppas att detta har lett fram till dagens arbete i dessa frågor

Vi kommer att bevaka arbetet !

Kommunernas stöd till utsatta barn – ett systemfel?

IOGT-NTO:s barnorganisation JUNIS har sedan 2007 granskat stöd till de ca 400 000 utsatta barn, som tvingas leva tillsammans med en missbrukande förälder. Glädjande nog kan konstateras att 87 procent av våra kommuner idag har stödverksamhet för dessa barn. I Sörmland har alla kommuner någon form av stödverksamhet, egen eller köpt . Vad som är tråkigt är att fortfarande kommer endast 1.5 procent av barnen i åtnjutande av detta stöd. Självklart kan man inte nå alla barn men är det inte ett systemfel när inte fler barn kan få kommunens stöd när antalet grupper ökar i hela landet? I Sörmland lever uppskattningsvis 9000 barn i utsatta miljöer och, enligt undersökningen fick endast 123 barn stöd och hjälp 2009 och 61 barn 2010. Om man granskar undersökningen ser man år efter år att vissa kommuner sticker ut och har betydligt fler barn i sina stödgrupper jämfört med andra. Frågan är vad dessa kommuner gör annorlunda, som lyckas så bra. Kan inte vår kommun göra ett studiebesök eller behövs det kanske nationella riktlinjer för att komma tillrätta med detta problem? Vi från IOGT-NTO uppmanar kommunernas politiker att ta ansvar för denna grupp av barn

Chokerande försäljningssiffror på Systembolaget i Oxelösund

Försäljningen på Systembolaget i Oxelösund 2005-2009, omräknat till 100 %-ig alkohol

 

Oxelösund 2005 2006 2007 2008 2009
Cider 0.16 0.17 0.15 0.15 0.15
Sprit 1.59 1.58 1.58 1.53 1.60
Vin 3.06 2.20 3.27 3.31 3.65
Öl 1.96 2.08 2.45 2.06 2.24
  Summa 6.77 6.03 7.45 7.05 7.64

 

 

 

 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00