På gång

Här nedan kan du läsa om vår verksamhet som vi håller på med samt det som vi kan erbjuda

Kamratstödsverksamheten
Är vår huvudverksamhet och bedrivs i våra lokaler på Styrmansgatan 12. Öppet måndag, tisdag och torsdag från kl 18. Du bestämmer verksamheten

Storbilds-TV
Vi har möjlighet att se olika evenemang på storbilds-TV

Bättre Framtid

IOGT-NTO har möjlighet att starta en självhjälpsmetod, som heter Bättre Framtid. Grppen kommer att ledas av Lasse och Cajsa. Lasse är utbildad drog och spelberoendeterapeut och cajsa är behandlingspedagog. Vi vänder oss till alla som genomgått någon form av primärbehandling. Verksamheten skall ses som ett komplement till kommunens efterbehandling.

Anhörigstöd

Vi kommer, om behov finns, att starta en anhöriggrupp. Intresse anmäls till micael,soderstrom@iogt.se

Alkokoll & Narkokoll

Är nya studiematerial som på ett objektivt sätt ger kunskap om alkoholens och narkotikans risker som alla borde känna till. Vi kommer att starta diskussionsgrupper i dessa ämnen, tillsammans med vårt studieförbund NBV.

Lanternan!

Dagverksamheten som vänder sig till alla som vill ha en kopp kaffe, mänsklig värme och respekt.Vi kommer aktivt att rektytera våra gäster bland dem som idag endast är hänvisade till Järntorget. Verksamheten, där nykterhet och drogfrihet inte är obligatorisk.

Plats: Biblioteksgatan. Tider: måndag-onsdag 9-14, torsdag 9-11.30

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00