Vår verksamhet

I Oxelösund bedriver vi verksamhet inom 3 områden.

Vårt alkoholpolitiska arbete

Oxelösunds alkoholkonsumtion är lika hög som i Danmark!

Alkoholkonsumtionen har de senaste 10 åren ökat med 30 %. Några av orsakerna till den ökade tillgängligheten är ökad införsel, fler krogar och ett förändrat konsumtionsmönster .Konsumtionen i Oxelösund är inget undantag och därför vill vi påverka kommunens politiker att ta sitt lokala alkoholpolitiska ansvar. Genom sina politiska kontakter bör våra kommunpolitiker ta ett större ansvar också för den nationella alkoholpolitiken. Exempel på detta är förslag om gårdsförsäljning och hemkörning från Systembolaget

Vi vill att kommunen:

– Inför ett alkoholpolitiskt program och en ANDT-strategi

– Återbesätter den samordnande tjänsten i det alkohol förebyggande arbetet

– Har en egen alkoholhandläggare

– Inför aktiv tillståndsprövning

– Ökar tillsyn och kontroll

– Tillsammans med polis och tull samordnar sina resurser mot den illegala alkohol och narkotikahanteringen.

– Ett större engagemang och ansvar för de ca 400 barnen som idag lever tillsammans med risk/missbrukande föräldrar.

Förebyggande

I Oxelösunds kommun bedrivs inget strukturerat förebyggande arbete. Det är viktigt att de förebyggande arbetet bedrivs på många arenor. Förutom skolan, är föreningslivet i Oxelösund en annan arena. Fritidskontoret och IOGT-NTO genomför ett omfattande arbete med att få föreningarna att ha en levande policy (kvalitetssäkring av din förening)

Vi genomför också varje år 2 drogfria arrangemang tillsammans med bl.a ONYX, OIK och SLK Oxelösund, för ungdomar, Innebandy by night på Valborgsmässoafton och en liknande turnering i fotboll på Halloween.

Vi arrangerar dessutom föreläsningar för förädrar och andra vuxna 2 gg per år. Vi genomför, tillsammans med kommunen och de politiska partierna antilangningskampanjen Tänk Om i samband med Valborg, skolavslutning och Halloween.

Socialt

Oxelösund har en alkoholkonsumsion som ligger högt över riksgenomsnittet, vilket visar sig i ett ökande missbruk och andra negativa konsekvenser för både enskilda och samhälle. I Oxelösund uppskattas konsumtionen ligga på ca 12 liter ren alkohol per person. Ca 3 liter mer än genomsnittet i Sverige!

Därför kompletterar IOGT-NTO den sociala verksamheten i Oxelösund med Kamratstödsverksamhet där vi inte har något medlemstvång.
Vår målsättning är dock att få fler att ta ställning och välja ett helnyktert alternativ!
Kamratstödet: Verksamheten är öppen måndagar, tisdagar och torsdagar då vi bl.a spelar Boule i Ramdalens sporthall. Dessutom arangerar vi träffar med andra Kamratstöd, utbildningar, resor till hockey/fobollsmatcher, fisketurer och annat som våra deltagare föreslår.

Lanternan

är en alternativ dagverksamhet där nykterhet och drogfritt inte är obligatorisk, där vi försöker med bl.a Biblioterapi till vård och behandling få våra gäster motiverade till vård och behandling. Lanternan är öppet måndag-onsdag 9-14, torsdag 9-11.30

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00